Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest Home&Co. Beata Zagórska, ul. Sosnowa 21, 82-500 Kwidzyn. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem 600839593 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@homeandcompany.pl.

II. W jakim celu zbieram Twoje dane? Jak długo je przetwarzam?

Mogę przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

  1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

  1. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, darmowych treściach itp.).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

  1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

  1. Zamieszczania komentarzy.

W stosunku do danych widocznych na mojej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przeze mnie w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

III. Komu mogę przekazać Twoje dane?

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, innym podmiotom wspierającym mnie w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Dane są przekazywane do następujących państw spoza UE:

1) USA: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

● dostępu do swoich danych osobowych,
● sprostowania danych osobowych,
● usunięcia danych osobowych,
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych,
● cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

VI. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

VII. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Home&Co. Beata Zagórska zwana dalej Administratorem oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

Regulamin DSA obowiązujący od 17.02.2024

Strona prowadzona pod adresem homeandcompany.pl, zwana dalej Serwisem, jest własnością Home&Co. Beata Zagórska, zwanej dalej Właścicielem Serwisu.  

Zgodnie z postanowieniami aktu o usługach cyfrowych (DSA) wyznaczono punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@homeandcompany.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

  1. Definicja Treści Użytkownika

Treści Użytkownika — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, a w szczególności komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie.

  1. Niedopuszczalne Treści Użytkownika

1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

1) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;

2) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@homeandcompany.pl;

3) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

4) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;

5) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

6) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

7) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

8) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

9) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

10) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

11) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

12) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

13) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

14) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

15) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

16) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

17) obrażają uczucia religijne;

18) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

19) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 18.

  1. Moderacja Treści Użytkownika

1. Właściciel Serwisu w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Właściciel Serwisu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Właściciel Serwisu zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.

4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 6.

6. Właściciel Serwisu zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadać Właściciel Serwisu.

4. Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:

1) drogą e-mailową, na adres kontakt@homeandcompany.pl;

2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:

1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;

2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Właściciel Serwisu może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Właściciela Serwisu, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Właściciela Serwisu nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Właściciel Serwisu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Właściciel Serwisu w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

5. W trakcie dokonywania weryfikacji Właściciel Serwisu jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.

6. Po dokonaniu weryfikacji Właściciel Serwisu może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 6.

9. Właściciel Serwisu zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadać Właściciel Serwisu.

5. Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

Sankcją za zamieszczenie Treści Użytkownika naruszających regulamin Serwisu jest zablokowanie dostępu do tych Treści Użytkownika lub ich trwałe usunięcie.

6. Procedura odwoławcza

1. W przypadku, gdy:

1) Właściciel Serwisu nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;

2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

– Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

2. Każda decyzja Właściciela Serwisu związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Właściciel Serwisu otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy 11 publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Właściciela Serwisu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;

5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

1) na adres elektroniczny kontakt@homeandcompany.pl;

2) za pomocą formularza kontaktowego;

4. Odwołanie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;

2) dane kontaktowe;

3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Właściciela Serwisu była błędna i powinna zostać zmieniona.

5. Po otrzymaniu odwołania Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

7. Powiadamianie odpowiednich służb i organów

Jeżeli Właściciel Serwisu poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Właściciel Serwisu jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Właściciela Serwisu o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

8. Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Właściciel Serwisu:

1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

9. Zmiana warunków korzystania z usług związanych z DSA

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

1) zmiana warunków świadczenia Usług;

2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;

3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Serwisu;

5) zmiany redakcyjne.

2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie.

4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zaktualizowanym Regulaminie.

Wzór formularza zgłoszenia naruszenia dotyczącego treści użytkownika można pobrać, klikając poniżej:

POBIERZ WZÓR FORMULARZA