Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Home&Co.
https://homeandcompany.pl
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Beata Zagórska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home&Co. Beata Zagórska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5811683857, nr REGON 220843811, Sosnowa 21 82-500 Kwidzyn.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@homeandcompany.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu?
dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 2 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

8. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
1P_JAR 1 miesiąc Dostosowanie reklam do zainteresowań użytkownika.
AID 6 miesięcy Powiązanie działania użytkownika na różnych urządzeniach, jeśli wcześniej zalogował się na konto Google na jednym z tych urządzeń.
ANID 2 miesiące Targetowanie reklam w sieci Google i tworzenie profilu zainteresowań odwiedzających stronę, aby wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do użytkownika reklamy.
APISID 2 lata Targetowanie reklam w sieci Google i tworzenie profilu zainteresowań odwiedzających stronę, aby wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do użytkownika reklamy.
CONSENT 18 lat Przechowywanie informacji na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika oraz reklam, które użytkownik zobaczył przed odwiedzeniem witryny.
HSID 2 lata Uwierzytelnianie użytkowników, zapobieganie nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz ochrona danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych.
IDE 12 miesięcy Rejestrowanie aktywności użytkownika witryny w celu dostarczania mu reklam dostosowanych do jego preferencji.
NID 6 miesięcy Dobieranie reklam do użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział.
OGPC 1 miesiąc Dostarczanie reklam bardziej odpowiednich dla użytkownika, ograniczanie liczby wyświetleń reklamy oraz pomiar skuteczności kampanii reklamowej w Google.
SAPISID 2 lata Targetowanie reklam w sieci Google i tworzenie profilu zainteresowań odwiedzających stronę, aby wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do użytkownika reklamy.
SEARCH_SAMESITE 2 miesiące Uniemożliwianie przeglądarce internetowej wysyłania pliku cookie wraz z żądaniami pomiędzy różnymi witrynami internetowymi w celu zmniejszenia ryzyka wycieku danych z różnych źródeł.
SID 2 lata Uwierzytelnianie użytkowników, zapobieganie nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz ochrona danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych.
SSID 2 lata Przechowywanie informacji o zachowaniu użytkownika na stronie oraz reklamach, które mógł on zobaczyć przed jej odwiedzeniem.
Shop5 czas trwania sesji Plik zawierający informacje na temat sesji w witrynie.
__Secure-3PAPISID 2 lata Analizowanie zainteresowań użytkownika witryny i dopasowanie do nich wyświetlanych reklam.
__Secure-3PSID 2 lata Analizowanie zainteresowań użytkownika witryny i dopasowanie do nich wyświetlanych reklam.
__Secure-APISID 6 miesięcy Analizowanie zainteresowań użytkownika witryny i dopasowanie do nich wyświetlanych reklam.
__Secure-HSID 6 miesięcy Uwierzytelnianie użytkowników, zapobieganie nieuprawnionemu użyciu danych logowania i ochrona danych użytkowników przed nieautoryzowanymi stronami. 
__Secure-SSID 6 miesięcy Przechowywanie informacji o zachowaniu użytkownika na stronie oraz reklamach, które mógł on zobaczyć przed jej odwiedzeniem. 
__utma 2 lata Rejestrowanie kolejnych wizyt użytkownika w witrynie jako należących do tego samego (unikalnego) użytkownika.
__utmv 16 miesięcy Generowanie danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.
_dc_gtm_UA-143331722-150 1 dzień Analityczny plik cookie usług Google.
_fbc 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany przez Facebook w celu wyświetlania, optymalizacji oraz pomiaru skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
_fbp 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany przez Facebook w celu wyświetlania, optymalizacji oraz pomiaru skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
_ga 2 lata Generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej.
_gat_client 1 dzień Plik cookie, który pozwala monitorować częstotliwość żądań wyświetlenia strony.
_gcl_au 12 miesięcy Plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics w celu określenia sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.
_gid 1 dzień Obliczanie danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.
admin_ip_verify 6 miesięcy Analizowanie sposobu użycia i zachowania na stronie internetowej przez użytkownika.
admin_skin 12 miesięcy Plik zawierający informacje na temat skórki panelu administracyjnego sklepu.
datr 2 lata Plik cookie Facebooka używany w przeglądarkach dla celów bezpieczeństwa i integralności strony, w tym do odzyskiwania konta i identyfikacji kont potencjalnie zagrożonych.
fr 2 miesiące Wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika witryny oraz optymalizacja wyświetlania reklam.
listParamsSettings czas trwania sesji Analizowanie użycia i zachowania na stronie internetowej przez użytkownika.
off czas trwania sesji Plik zawierający informacje dotyczące możliwości podglądu sklepu w panelu administracyjnym.
wd czas trwania sesji Przechowywanie wymiarów okna przeglądarki i optymalizacja wyświetlania strony.
ajs_anonymous_id 12 miesięcy Dostarczenie danych statystycznych dotyczących ilości użytkowników odwiedzających witrynę oraz wcześniejszych wizyt w witrynie.
ajs_group_id 12 miesięcy Rejestrowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników oraz zdarzeń w witrynie.
ajs_user_id 12 miesięcy Zbieranie informacji na temat korzystania z witryny przez użytkowników i wykorzystywanie ich w celach targetowania reklam.
_gali czas trwania sesji Plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics w celu anonimowego zbierania i raportowania informacji statystycznych dotyczących interakcji użytkownika z witryną.
__cfduid 18 miesięcy Zapewnianie dostępności witryny internetowej i skracanie czasu ładowania stron.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie z komunikatora dostępnego w Sklepie podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO

 

 

Polityka prywatności fanpage na Facebook

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach fanpage jest:

BEATA DARIA ZAGÓRSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Home&Co. Beata Zagórska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5811683857, nr REGON 220843811, ul. Sosnowa 21, 82-500 Kwidzyn, tel. 600 839 593, email: sklep@homeandcompany.pl.

Administratorem Państwa danych jest także spółka Facebook Ireland Ltd., z którą zawarli Państwo umowę uprawniającą do korzystania z Facebook. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Zakres ogólny:

1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

4. Postanowienia niniejszej klauzuli mogą ulec zmianie, jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.

5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

6. Nasza firma administruje Państwa danymi na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności i treści przez nas udostępnionych, a także w celach statystycznych polegających na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących (dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Państwa zachowań na naszym fanpage) oraz marketingowych polegających na informowaniu o naszych usługach i o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB.

Dane osobowe - informacje o przetwarzaniu:

1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

- identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, który nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

- zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

- inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

- treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niej możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisie, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia jej warunków. Np. chęć skorzystania z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazane w punkcie wyżej prawnie uzasadnionych interesów (np. odpowiedzi na wiadomości i komentarze, informowanie o produktach i usługach za pośrednictwem postów, analiza danych statystycznych dotyczących fanpage’a).

4. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, będą przechowywane na czas rozwiązania przedstawionej przez Państwa sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez okres przedawnienia roszczeń.

5. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

6. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

7. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

- dostępu do treści swoich danych,

- prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),

- prawo do ich sprostowania,

- prawo do usunięcia,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).

8. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem fanpage’a są w pełni dobrowolne.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI CHATBOTA HOME&CO. W MESSENGERZE

Chronimy prywatność osób korzystających z chatbota Home&Co. na platformie Messenger w sposób opisany poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, jakie dane osobowe oraz inne informacje gromadzimy w celu ulepszenia naszych usług, a jednocześnie informujemy o tym, jak te dane są wykorzystywane dla ułatwienia korzystania z oferowanych usług przez naszych użytkowników.

Dane osobowe" oznaczają informacje, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację użytkowników jako indywidualnych osób fizycznych. W ramach świadczenia usługi możemy również zbierać inne informacje, których nie można przypisać żadnej konkretnej osobie, a przez to nie można zidentyfikować indywidualnych użytkowników. By ulepszać nasze usługi, zbieramy i wykorzystujemy oba rodzaje danych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Home&Co. Beata Zagórska z siedzibą w Kwidzynie 82-500 przy ul. Sosnowej 21, NIP 5811683857, REGON 220843811, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: sklep@homeandcompany.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z komunikacją przy użyciu chatbota i udzieleniem pomocy oraz odpowiedzi na pytania poprzez bazę gotowych odpowiedzi. Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli udzieliłeś odpowiedniej zgody, w celu prowadzenia komunikacji marketingowej, czyli wysyłki wiadomości z ofertami promocyjnymi (kody rabatowe na zakupy, oferty specjalne).

3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy następujących danych pozyskanych z aplikacji Messenger: imię i nazwisko lub pseudonim, płeć, wersja językowa aplikacji Messenger, strefa czasowa, w której się znajdujesz, Twoja lokalizacja, wiek oraz inne dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Chatbot.

4. Odbiorcą danych osobowych będzie w szczególności podmiot zarządzający aplikacją Chatbot – Chatfuel z siedzibą w USA przy 490 Post Street, Suite 526, San Francisco, CA 94102, która przetwarza je na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach aplikacji Chatfuel zostały określone w Polityce Prywatności Chatfuel dotyczącej użytkowników w Unii Europejskiej.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na komunikacji z użytkownikami za pomocą narzędzia chatbot na platformie Messenger, oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego do użytkowników chatbota po wyrażeniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych zawierających informacje o wydarzeniach promocyjnych i naszych produktach.

6. Dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z osobą, która jest stroną tej umowy, tj. w celu udzielenia pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi w ramach chatbota.

7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy przetwarzania opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Odrębnym Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc., który przetwarza Twoje dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Home&Co. Beata Zagórska. Twoje dane będą przetwarzane przez Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód. Twoje dane osobowe są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody, będącej podstawą przetwarzania. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl